VERBOUWINGS OPRUIMING HOOFDSTRAAT 149

Algemene voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden

De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van Rethmeier.nl.

Rethmeier.nl
Hoofdstraat 166-2
7311BC Apeldoorn
Tel. : +31 (0)55-5213006
Email info@rethmeier.nl
Website www.rethmeier.nl
KvK    08001194
BTW   NL 001 383879 B59


Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Rethmeier heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Rethmeier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van programeer- of programmafouten en/of typ- of zetfouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

Bestelling/levering
1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien u het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Rethmeier direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
3. Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door Rethmeier bevestigd via e-mail.
4. De bestelling zal via Postnl verzonden worden en zijn traceerbaar. Postnl vraagt de geadresseerde om te tekenen voor de ontvangst. Het streven is om de bestelling binnen tien werkdagen te versturen na het ontvangst van de betaling.
5. De levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van levering, dan wordt de bestelling een tweede keer aangeboden. Als u bij de tweede keer ook niet aanwezig bent, dan kunt u het pakket afhalen bij het dichtstbijzijnde Postnl postkantoor.
6. Eventuele onjuistheden van en door Rethmeier aan jou vermelde gegevens moet u direct aan Rethmeier melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Rethmeier hebt verstrekt.

Prijzen/betaling
1. De prijzen van de artikelen worden aangeduid in euro’s en zijn de gehanteerde prijzen op het moment van aankoop.
2. Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Rethmeier is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van (programmeer) fouten in haar website.
4. Aanbiedingen en prijzen zijn gegarandeerd. Rethmeier behoudt hierbij uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5. Betalingen van artikelen van Rethmeier kunt u doen via iDeal.,Hieraan werken de volgende banken mee: ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS Bank, Fortis, ASN Bank, Friesland Bank.
6. Rethmeier is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten.
7. De verzendkostenbedragen, indien niet anders is vermeld, 7,95 euro per bestelling binnen Nederland.

Retourneren en service
1. Als een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om een artikel te ruilen of retourneren.
2. De portokosten alsmede het verzendrisico voor een retourzending zijn voor rekening van de klant.
3. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Als deze termijn voorbij is, kan de koop niet meer ontbonden worden en is de koop definitief.
4. De goederen dienen niet gebruikt te zijn te zijn, , d.w.z. ongedragen en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
5. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van de retourzending.
6. Na ontvangst van de retourzending zal het te ontvangen bedrag (excl. Verzendkosten) zo spoedig mogelijk aan u overgemaakt worden.
7. Mocht om een of andere reden de schoen niet op voorraad zijn , wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval zal Rethmeier voor terugbetaling zorgen.
8. Het kan zijn dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt ondanks onze zorgvuldige controle. Meld dit binnen 7 dagen per email aan Rethmeier.
9. De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop.
10. Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of, u ontvangt een vervangend product als reparatie niet mogelijk is.
11. Klachten, zoals slijtage van zolen, hakken, kale neuzen, kapotte ritsen, loslaten van studs en andere door verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar is, kunnen wij niet vergoeden.
12. De garantie geldt niet als het gebrek is ontstaan nadat derden wijzigingen hebben aangebracht.

Bepaling Niets van deze site mag zonder toestemming van Rethmeier gebruikt worden.
Rethmeier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een klantenbestand.. Rethmeier verstrekt geen gegevens aan derden, waardoor de privacy in het geding komt.